Skip to main content

Uitbesteden van uw salaris­administratie

Het op een juiste manier verwerken van de salarisadministratie is een vak apart!

Het voeren van een salarisadministratie is niet alleen het berekenen van bruto naar netto. Juist de administratieve verplichtingen eromheen vragen veel aandacht. U dient tijdig en volledig digitaal aangifte te doen van de berekende salarissen bij de belastingdienst. Ook willen pensioenfondsen een opgave krijgen van de verschuldigde premies. Wij kunnen u deze zorgen uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering.

Samen met u spreken we door wat voor u de prettigste manier is om uw mutaties aan te leveren. Daarna leveren we u de salarisgegevens aan en verzorgen wij de administratieve verplichtingen richting de diverse instanties.

Salarisadministratie